Sesi Boubak‎ > ‎

Klovnekurs - Clowning : Again at Christmas 2016 !


http://www.nosetonose.info/uk/events/intercultural-clowning-in-senegal


Januar 2014 vil bli det 3. året Vivian Gladwell kommer til Sesi Boubak

for å gi et klovnekurs.

Det første året var jeg bare vitne til samspillet mellom europeere og afrikanere i dette 

kurset, år nummer to var jeg selv en deltager, - for dette var et utrolig morsomt og 

interessant samarbeid! Dessuten hadde Vivian i mellomtiden vært i Oslo for å holde 

kurs flere ganger, - og jeg var med hver gang.Og hva er det nå med klovningen som gjør at jeg har gått på disse kursene? 

Jo: Å komme litt nærmere det å være helt tilstede i øyeblikket, - og utforske det. Se 

hva som kan skje. Leke.

Utforske øyeblikket sammen. Skape felles historier. Skape en felles virkelighet, se 

hva som skjer. Leke sammen. Le mye.
 


Vivian holder kurs verden rundt. 

Jeg tror han kommer tilbake til Sesi Boubak fordi

han liker å se så forskjellige kulturer arbeide så godt sammen, kommunisere så godt,

ha det så moro sammen. Vivians hjemmeside heter www.nosetonose.info

Se på den. Hør hva han sier om hva klovning dreier seg om, hva han mener 

når han snakker om å utforske "the spirit of playfulness". 

Hjertelig velkommen til vinterens kurs i Sesi Boubak!

 

January 2014 will be the 3rd year Vivian Gladwell comes to Sesi Boubak to lead a

course in clowning.

The first year I was only a witness to the play and interaction between the European 

and the Africans in this course, the second I was myself a participant, knowing that 

this was really something, - both very enjoyable, funny and interesting.

In the meantime Vivian had been in Oslo several times to give courses. I joined 

them all...
And what is this about? Why do I return to these courses?

Well: To get a little closer to the present,- and investigate it. See what might happen. 

Play with it. Play.

Discovering the moment together. Creating a common story. Creating a common 

reality, experience what happens. Play together. Laugh a lot.


Vivian travels the whole world to give courses. 

I think he returns to Sesi Boubak because he likes to see so very different cultures 

work so very well together, have so much fun together.
Vivians home page is www.nosetonose.info

Look at it. Listen to him telling what clowning is about, and what he means

when he talks about exploring "the spirit of playfulness".


And of course you are welcome to join us next winter!
Comments