Sesi Boubak‎ > ‎

Lokalt utviklingsarbeid - Local relief project

Halvparten av inntektene fra driften skal gå uforkortet til lokale utviklingstiltak. I all hovedsak dreier det seg om skolegang til barn, ungdom og voksne. 

Grovt sett er pensjonatet nå ferdig.Selve byggeprosessen er avsluttet, men det må komme et vakrere gjerde mm.
En innsamlingsaksjon blant venner gjorde det mulig raskt å sende en student til universitetet i Dakar. Nå i 2015, har han allerede arbeidet som språklærer på high-school i fem år. I tillegg er det i år 3 studenter som har begynt på universitetet, og én til som forhåpentligvis får starte etter neste eksamen. 15 andre hjelpes til grunnskole eller college, og vi har bygget en bro. Om du åpner nyhetssiden, kan du se bilder av flere som får støtte til skolegang. 
Nytt av året var en kronerulling til innkjøp av en tradisjonell pirog. Den skal gi arbeid og inntekter til minst 2 familier i Niafourang. En stor takk til alle som bidro til dette!
Parallelt med dette kan de nordboere som kommer hit, få oppleve Vest-Afrikas kultur og natur, og fremfor alt ha møter med menneskene som bor her. Det er óg utviklingsarbeid... Du forlater ikke Casamance uberørt!

Half of our income is used towards the relief project, which mainly concerns education for children, youngsters and adults.
Positively speaking the lodge is now built, even though we still have needs for many things, like a more beautiful fence and lots of shells on the pathways, etc etc.
A begging for support among my friends (which many answered to!), made it possible to start helping even before the lodge was built: One student who then started at the university has already been working as a language teacher in high school for five years, 3 is now at university, and 16 others between six and twenty are being helped with schooling. And a young man who has suffered polio was given a bicycle this year, to make it possible for him to get from the village to his collage.
We built a bridge for the village the very first year we were here, which gives people access to the boulong and the sea even when the tide is high. 
With the immediate help from friends of Sesi Boubak  we managed this year to raise money for a traditional boat, a pirog, - which will give work and income for at least two families in the village. 


We, the visitors, meet West African culture and nature, and most importantly of all the people who live there. This is also a relief project… You don`t leave Casamance untouched! 
 
 
 
Comments