Sesi Boubak‎ > ‎

Om oss - About us

Vi er Seny Sagna og Siri Gossé.
Seny er vokst opp i Katack, 1-2 timers spasertur nordøstover fra Sesiboubak. Landsbyen ligger på sørsiden av grenseelven til Gambia. 
I Katack begrenser turismen seg til at befolkningen kan invitere til tradisjonell Kompo; en ellevill samhandling mellom to maskeskikkelser og alle andre som er til stede, gjester medregnet.
Seny er i hovedsak gartner, og har i mange år arbeidet ved et campement i Abéné før han ble ansvarlig for å bygge og drifte Sesi Boubak.
Han eier halvparten av stedet, og har mange visjoner for hvordan pensjonater kan utvikle seg videre. Han eier bl.a. et stykke land ved grenseelven, og her ser han for seg et lite hus hvor gjester kan sitte og fiske på bryggen mens de forfrisker seg med en Fanta, og kanskje ønsker de å overnatte der også, fjernt fra bruset av dønninger....
Seny har også en "hage" i Katack. En hage er i de fleste sammenhenger  i Casamance et stykke stort land hvor man kan dyrke frukttrær. Her planter han appelsiner, sitroner og mango.
Alle i området kjenner og respekterer Seny.
 Siri  er i hovedsak steinerskolelærer. Hun kom til Casamance første gang i -97 for å øve bedre balanse ved å måtte bruke begge hender for å spille jembe/tromme. Hun ble overveldet av 4 ting: stranden,  lydene om natta, menneskenes vennlighet, og den roen som la seg i kroppen på kort tid.Senere inviterte hun venner til å besøke seg der, og så at de hadde like store opplevelser og gleder. Så møtte hun Seny, og oppdaget at det oppsto en mulighet å kombinere flere impulser: Starte et lite hjelpeprosjekt for å gi barn og ungdom muligheter til utdanning +  la nordmenn komme til et Afrika som ikke er skummelt og slik forandre holdninger og bekjempe frykt + selv nyte godt av helsebringende temposkift.
 
 


We are Seny Sagna and Siri Gossé.
Seny grew up in Katack, 1-2 hours walk north-east of Sesi Boubak. The village is situated on the south bank of the frontier river between Casamance and The Gambia. In Katack the turism is limited to the possibility of being invited to celebrate the traditional Kompo; an intercourse between two masked figures and the rest of the community, including visitors. Seny is mainly a gardener, and was for many years working at a lodge, a campement, in Abéné, before he became responsible for the building and conducting of Sesi Boubak. He owns half the place, and has many visions how to develop it further. For one thing he has a piece of land by the frontier river, and in the future he sees a small lodge here where visitors can fish from the quay while enjoying their Fanta. And maybe these visitors also would wish to spend the night there, far from the boom of the swell… Seny also owns a garden in Katack. Here he plants trees; oranges, lemons and mangos. Everybody in the surroundings knows and respects Seny.

Siri is mainly a Waldorf School teacher. She is Norwegian, and the first time she ventured to Casamance  in -97 it was to train her balance by having to use both hands playing the djembe/drum. She was overwhelmed by 4 things: the beach, the nightly sounds, the friendliness of the people and the peace that settled in her body after a short time. Later she invited friends to visit her there, and noticed that they also had many great experiences and pleasures. When she met Seny, she saw the possibility to combine several impulses: To start a small relief project to help children and youth towards an education + letting people visit an Africa which is not scary, and thereby helping to change attitudes and to fight against fear + give herself a chance to slack her inner pace and keep her alive a bit longer.

Comments